Aktualności

 Szanowni Państwo, witamy na stronie internetowej Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego "Dwa Mosty" w Ślesinie. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z aktualnościami i udziału w realizowanych przez nas projektach, szkoleniach oraz wydarzeniach kulturalnych.  Zarząd Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego "Dwa Mosty"

20 czerwca 2016r.


gggg    gggg

 

W ramach programu Mikrodotacje Wielkopolska Wiara Towarzystwo  Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty” z Grupą Nieformalną „Ślesińskie Sowy” napisało projekt pt.: „Spotkania z…”. Obejmuje on      „Spotkanie z historią „, „Spotkanie z językiem”, „Spotkanie z pasją”, „Spotkanie z literaturą”. Projekt został dofinansowany w kwocie 5.000,00 zł.

3 czerwca w lokalu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin odbyło się pierwsze z planowanych spotkań z historykiem i regionalistą panem Maciejem Grzeszczakiem, autorem książki pt.: „Ignacewo 1863”. Prelekcja skierowana była do uczniów klas gimnazjalnych. Poprzez takie działania chcemy podnieść poziom wiedzy dotyczącej wydarzeń historycznych, które miały miejsce na terenie naszej gminy. W spotkaniu wzięło udział 40 uczniów.

Jeśli ktoś z Państwa zainteresowany jest udziałem w spotkaniu z panem Maciejem Grzeszczakiem serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 17 czerwca w lokalu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin, która mieści się na ul. Kleczewskiej 15.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


15 pażdziernika 2014 r.

gggg

22 września 2014 r. 

Informacja dla Beneficjentów:

W dniu 19 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD "Dwa Mosty". Wybrano operacje przeznaczone do dofinansowania. Informujemy, że nie wpłynęły wnioski złożone po terminie ani w innym miejscu niż wskazane w ogłoszeniu o naborze. Nabór szczególnie w działaniu "Małe Projekty" cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Złożone wnioski przyczynią się do zrealizowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia "Dwa Mosty". Wszystkim Beneficjentom bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszym naborem.

Listy operacji "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

Lista ocenionych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Nabór trwający od 19.08.2014-02.09.2014r. Kwota wolnych środków : 100 000

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

BEATA KOWALSKA

SZYSZYN POLE 2, 62-561 Ślesin

1/RWDN/2014

043989803

Adaptacja części poddasza na usługi agroturystyczne w celu podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz podwyższenie atrakcyjności turystycznej na terenie LGD „Dwa Moty”

100 000

Operacja zgodna z LSR

15,2

 

Lista wybranych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

 

 

Nabór trwający od 19.08.2014-02.09.2014r. Kwota wolnych środków : 100 000

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

BEATA KOWALSKA

SZYSZYN POLE 2, 62-561 Ślesin

1/RWDN/2014

043989803

Adaptacja części poddasza na usługi agroturystyczne w celu podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz podwyższenie atrakcyjności turystycznej na terenie LGD „Dwa Moty”

100 000

Operacja zgodna z LSR

15,2

 

Lista nie wybranych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

 

Nabór trwający od 19.08.2014-02.09.2014r. Kwota wolnych środków : 100 000

 

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

 


Sekretarz Rady Decyzyjnej                                                                                                               Przewodnicząca Rady Decyzyjnej

 Katarzyna Chojnacka                                                                                                                      Alicja Owczarska

Ślesin, dn. 19.09.2014 r.

Listy operacji dla działania "Małe Projekty"

 

Lista ocenionych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty”

Nabór trwający od 18.08.2014 – 02.09.2014 r. Kwota wolnych środków : 149 753,90

 

 

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

 

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY Karolina Lewandowska

 

UL. POLNA 24 A, 62-561 ŚLESIN

4/MP/2014

034906736

 

WZBOGACENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OBSZARU DZIAŁANIA LGD „DWA MOSTY” POPRZEZ WYDANIE FOLDERU W FORMIE CD Z WERSJĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

50 000

OPERACJA  JEST ZGODNA Z LSR

19,4

2.

EWA DONDEROWICZ

PÓLWIOSEK STARY 18,

62-561 ŚLESIN

1/MP/2014

034906581

KULTYWOWANIE TRADYCJI W RAMACH PROJEKTU „RĘKODZIEŁO NASZĄ PASJĄ I SPOSOBEM NA ŻYCIE”

 

26 102,40

OPERACJA  JEST ZGODNA Z LSR

17,4

3.

Logos Inicjatywa Edukacyjna dr Elwira Jeglińska

UL. MŁODZIEŻOWA 10, 62-561 ŚLESIN

3/MP/2014

069616315

 

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA I GMINY ŚLESIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OSÓB ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ TURYSTYCZNĄ DO OBSŁUGI ZAGRANICZNEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

20 000

OPERACJA  JEST ZGODNA Z LSR

16,00

4.

 OSTOJA

SŁAWOMIR ULICHNOWSKI

UL. LIPOWA 9, 63-505 DORUCHÓW

2/MP/2014

069614812

 

BUDOWA OSTOI NA SZLAKU WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI

 

50 000

OPERACJA  JEST ZGODNA Z LSR

15,6

Lista wybranych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty”

Nabór trwający od 18.08.2014 – 02.09.2014 r. Kwota wolnych środków : 149 753,90

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY

Karolina Lewandowska

UL. POLNA 24 A, 62-561 ŚLESIN

4/MP/2014

034906736

 

WZBOGACENIE OFERTY TURYSTYCZNEJ OBSZARU DZIAŁANIA LGD „DWA MOSTY” POPRZEZ WYDANIE FOLDERU W FORMIE CD Z WERSJĄ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

 

50 000

OPERACJA  JEST ZGODNA Z LSR

19,4

2.

EWA DONDEROWICZ

PÓLWIOSEK STARY 18,

62-561 ŚLESIN

1/MP/2014

034906581

KULTYWOWANIE TRADYCJI W RAMACH PROJEKTU „RĘKODZIEŁO NASZĄ PASJĄ I SPOSOBEM NA ŻYCIE”

 

26 102,40

OPERACJA  JEST ZGODNA Z LSR

17,4

3.

Logos Inicjatywa Edukacyjna dr Elwira Jeglińska

UL. MŁODZIEŻOWA 10, 62-561 ŚLESIN

3/MP/2014

069616315

 

ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO MIASTA I GMINY ŚLESIN POPRZEZ PRZYGOTOWANIE OSÓB ZWIĄZANYCH Z BRANŻĄ TURYSTYCZNĄ DO OBSŁUGI ZAGRANICZNEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO W JĘZYKU ANGIELSKIM

 

20 000

OPERACJA  JEST ZGODNA Z LSR

16,00

4.

OSTOJA SŁAWOMIR ULICHNOWSKI

UL. LIPOWA 9, 63-505 DORUCHÓW

2/MP/2014

069614812

 

BUDOWA OSTOI NA SZLAKU WIELKIEJ PĘTLI WIELKOPOLSKI

 

50 000

OPERACJA  JEST ZGODNA Z LSR

15,6

Lista nie wybranych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty”

Nabór trwający od 18.08.2014 – 02.09.2014 r. Kwota wolnych środków : 149 753,90

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

-

-

-

-

 

-

-

-

-

Sekretarz Rady Decyzyjnej                                    Przewodnicząca Rady Decyzyjnej                                                   

Katarzyna Chojnacka                                            Alicja Owczarska                                                        

      

Ślesin, dn. 19.09.2014 r.


 

Informujemy, że Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia pozyskania informacji.

 05 września 2014 r.Lokalna Grupa Działania "Dwa Mosty" informuje, że posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniającej wnioski, które wpłynęły do dnia 02 września 2014 r. odbędzie się 19 września 2014 r. o godz. 16:00


04 Sierpnia 2014r.

 

Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty”

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:   

1. operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,
ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. „Małych projektów”

- termin składania wniosków: 19 sierpnia 2014 – 2 września 2014 r.

- limit dostępnych środków: 149 753,90  zł.

- minimalne wymagania: uzyskanie przez operację minimum 11 punktów w ramach oceny operacji
wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

2. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

- termin składania wniosków: 19 sierpnia 2014 – 2 września 2014 r.

- limit dostępnych środków: 100 000 zł.

- minimalne wymagania: uzyskanie przez operację minimum 11 punktów w ramach oceny operacji
wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać  bezpośrednio w biurze LGD „Dwa Mosty” w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „DWA MOSTY” i na stronie internetowej www.dwamosty.pl a także:

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku pkt 2,

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:www.prow.umww.pl,

 

Dodatkowo informacji udzielają:

Beata Kozikowska – Sekretarz Biura LGD „Dwa Mosty”

Tel. 63 2704 011 wew. 49  lub 603 255 060

 

 „Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Dokumenty do pobrania znajdą Państwo tutaj

 

16 grudnia 2013 r.

LGD "Dwa Mosty" zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na zakup namiotów, wzór oferty poniżej. 

Prosimy o nadesłanie ofert w nieprzekraczalnym terminie  do 30 grudnia 2013r.


 

FORMULARZ OFERTOWY

 

 

                                                    .......................................................

/miejscowość i data/

 

……………………………………                                                

   /Nazwa i adres Wykonawcy/                                             

 

OFERTA

Dla Lokalnej Grupy Działania

„Dwa Mosty”

Kleczewska 15

62-561 Ślesin

 

Odpowiadając  na zapytanie  ofertowe na: 

 

Lokalna Grupa Działania „Dwa Mosty” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na:

zakup namiotów cateringowych, kształt kwadratu lub prostokąta, dach z konstrukcją wzmocnioną, kolory jasne (pastelowe).

Zamówienie zgodne z dofinansowaniem  na „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013: 

 

 

oświadczam, iż: 

1.       oferuję realizację dostawy/usługi[1] za cenę __________________zł brutto,

2.       ceny wskazane w pkt. 1 uwzględniają wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz koszty dostawy

3.       zapoznałem/zapoznałam  się z  treścią  Zapytania Ofertowego  i  nie wnoszę  do  niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte,

4.       w  przypadku przyznania  mi  zamówienia, zobowiązuję  się  do zawarcia  umowy              w miejscu  i terminie  wskazanym przez Zamawiającego, a w przypadku realizacji dostawy zobowiązuję się do terminowej realizacji zamówienia,

 

 

    

     .................................................................... 

                                                                                                                                                  /podpis Wykonawcy/

 

                                              [1]Niepotrzebne skreślić

 21 listopada 2013 r.

Informacja dla Beneficjentów.

W poniedziałek (4 listopada) zakończyliśmy nabór wniosków o dofinansowanie, tym razem w ramach działań PROW :

 

 •  Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Odnowa i rozwój wsi

 

Projekty składali więc mogli składać mieszkańcy z obszaru objętego działaniem LGD "Dwa Mosty". Tradycyjnie  najwięcej wniosków wpłynęło w ostatnim dniu.  Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za wkład pracy poniesiony w przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych. 

W dniu 19 listopada 2013r. Rada decyzyjna LGD "Dwa Mosty" dokonała oceny wniosków złożonych w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla następujących operacji:

1. Odnowa i rozwój wsi - Limit  500 000 PLN

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Limit 100 000 PLN

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - Limit 100 000 PLN

Przedstawiamy listy operacji według następującej kolejności: wnioski ocenione,  wnioski wybrane, wnioski niewybrane.

 

                                ________________________________________________________________________________

LGD „Dwa Mosty”, ul. Kleczewska 15, 62- 561 Ślesin, tel. 63 27 04 011 wew. 49,

biuro@dwamosty.pl, www.dwamosty.pl

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

 

Lista ocenionych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi

Nabór trwający od 21.10.2013 – 04.11.2013 r. Kwota wolnych środków : 500 000

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

GMINA ŚLESIN

UL. KLECZEWSKA 15, 62-561 ŚLESIN

1/ORW/2013

063257932

BUDOWA OGÓLNIE DOSTĘPNYCH PLACÓW ZABAW, MIEJSC REKREACJI ORAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE SOŁECTW PIOTRKOWICE, IGNACEWO, BISKUPIE, WĄSOSZE, OSTROWĄŻ, GŁĘBOCKIE, LICHEŃ STARY ORAZ ŚLESIN.

500 000,00

Operacja zgodna z LSR

14,75

 

 

 

Lista wybranych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi

Nabór trwający od 21.10.2013 – 04.11.2013 r. Kwota wolnych środków : 500 000

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

GMINA ŚLESIN

UL. KLECZEWSKA 15, 62-561 ŚLESIN

1/ORW/2013

063257932

BUDOWA OGÓLNIE DOSTĘPNYCH PLACÓW ZABAW, MIEJSC REKREACJI ORAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE SOŁECTW PIOTRKOWICE, IGNACEWO, BISKUPIE, WĄSOSZE, OSTROWĄŻ, GŁĘBOCKIE, LICHEŃ STARY ORAZ ŚLESIN.

500 000,00

Operacja zgodna z LSR

14,75

 

 

 

 

Lista operacji  nie wybranych do finansowania  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 313 „Odnowa i rozwój wsi

 

Nabór trwający od 21.10.2013 – 04.11.2013 r. Kwota wolnych środków : 500 000

 

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

 

Lista ocenionych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Nabór trwający od 21.10.2013 – 04.11.2013 r. Kwota wolnych środków : 100 000

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

JACEK MAREK DOMINIAK

UL. POLNA 10, 62-561 ŚLESIN

1/TRM/2013

068915975

BUDOWA CZTERECH DOMKÓW LETNISKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ W CELU PODJĘCIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PODWYŻSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ NA TERENIE LGD „DWA MOSTY”

80 373,00

Operacja zgodna z LSR

11,80

2.

ANNA BEATA MILWICZ

UL. XXX-LECIA PRL 24, 62 – 561 ŚLESIN

2/TRM/2013

065141516

CELEM OPERACJI JEST POSZERZENIE OFERTY ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ ZAKUP WYPOSAŻENIA STOŁÓWKI Z ZAPLECZEM KUCHENNYM I ZWIĘKSZENIE POZIOMU ZATRUDNIENIA.

100 000,00

Operacja zgodna z LSR

16,75

 

 

Lista wybranych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Nabór trwający od 21.10.2013 – 04.11.2013 r. Kwota wolnych środków : 100 000

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

ANNA BEATA MILWICZ

UL. XXX-LECIA PRL 24, 62 – 561 ŚLESIN

2/TRM/2013

065141516

CELEM OPERACJI JEST POSZERZENIE OFERTY ŚWIADCZONYCH USŁUG POPRZEZ ZAKUP WYPOSAŻENIA STOŁÓWKI Z ZAPLECZEM KUCHENNYM I ZWIĘKSZENIE POZIOMU ZATRUDNIENIA.

100000,00

Operacja zgodna z LSR

16,75

 

 

Lista operacji  nie wybranych do finansowania  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

Nabór trwający od 21.10.2013 – 04.11.2013 r. Kwota wolnych środków : 100 000

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

JACEK MAREK DOMINIAK

UL. POLNA 10, 62-561 ŚLESIN

1/TRM/2013

068915975

BUDOWA CZTERECH DOMKÓW LETNISKOWYCH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM POMIESZCZEŃ W CELU PODJĘCIA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PODWYŻSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ NA TERENIE LGD „DWA MOSTY”

80 373,00

Operacja zgodna z LSR

11,80

 

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

 

Lista ocenionych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Nabór trwający od 21.10.2013 – 04.11.2013 r. Kwota wolnych środków : 100 000

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

BEATA KOWALSKA

SZYSZYN POLE 2, 62-561 Ślesin

1/RWDN/2013

043989803

CELEM OPERACJI JEST ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO ORZ WYPOSAŻENIA NA CELE GASTRONOMICZNE POPRZEZ ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA TURYSTÓW I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.

97 819,00

Operacja zgodna z LSR

15,80

 

 

Lista wybranych wniosków  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Nabór trwający od 21.10.2013 – 04.11.2013 r. Kwota wolnych środków : 100 000

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

BEATA KOWALSKA

SZYSZYN POLE 2, 62-561 Ślesin

1/RWDN/2013

043989803

CELEM OPERACJI JEST ROZBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO ORZ WYPOSAŻENIA NA CELE GASTRONOMICZNE POPRZEZ ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH DLA TURYSTÓW I LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI.

97 819,00

Operacja zgodna z LSR

15,80

 

 

Lista operacji  nie wybranych do finansowania  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Nabór trwający od 21.10.2013 – 04.11.2013 r. Kwota wolnych środków : 100 000

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

-

-

-

-

-

-

-

-

 

INFORMUJEMY WNIOSKODAWCÓW, ŻE W TERMINIE 7 DNI KALENDARZOWYCH OD UZYSKANIA INFORMACJI O WYNIKU GŁOSOWANIA DOKONANEGO PRZEZ CZŁONKÓW RADY PRZYSŁUGUJE ODWOŁANIE.

5 listopada 2013 r.

Informujemy, Że w dniu 19 listopada 2013 r. o godz.16:00 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD "Dwa Mosty".

14 października 2013 r.

 

Witam serdecznie,

 

w imieniu Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” pragnę zaprosić Państwa do udziału w projekcie „Kuchnia ochweśnicka produktem markowym Gminy Ślesin”.

 

Co oznacza dla Państwa nasz projekt?

Przedsięwzięcie „Kuchnia ochweśnicka produktem markowym Gminy Ślesin” to niepowtarzalna szansa, żeby poznać historię i tradycję kuchni ochweśnickiej. Ta wyjątkowa sztuka kulinarna, charakterystyczna dla gmin Ślesin i Skulsk, stanowi element lokalnego dziedzictwa i folkloru. Teraz oferujemy Państwu niezwykłą możliwość, aby w ramach bezpłatnych warsztatów zapoznać się ze specyfiką kuchni ochweśnickiej. Dwoje specjalistów w ciągu dwóch dni przybliży Państwu historię kuchni, a w ramach zajęć praktycznych opowie, jak przygotowywać dania kuchni ochweśnickiej. Być może będzie to dla Państwa szansa, by swoje menu wzbogacić o dania kuchni regionalnej lub nią inspirowane, a jeśli takie już figurują w Państwa jadłospisach – udoskonalić swój warsztat.

 

Jak możecie Państwo skorzystać?

Udział w projekcie oznacza dla Państwa nie tylko bezpłatne warsztaty i wiedzę nabytą podczas nich. Nasz projekt to również szansa darmowej promocji Państwa ośrodka, ponieważ po zakończeniu warsztatów opublikowana zostanie broszura, zawierająca krótką charakterystykę kuchni ochweśnickiej, a zarazem wykaz i opis tych miejsc na terenie miasta i gminy Ślesin, w których można skosztować dań tej kuchni.

 

W jaki sposób przystąpić do projektu?

Aby wziąć udział w projekcie „Kuchnia ochweśnicka produktem markowym Gminy Ślesin”, wystarczy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy i odesłać go pocztą lub drogą elektroniczną na adres Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”. Do udziału w projekcie mogą zgłaszać się osoby zatrudnione w lokalach świadczących usługi gastronomiczne na terenie miasta i gminy Ślesin. Warunkiem przystąpienia do udziału w projekcie jest również wypełnienie załączonej ankiety wstępnej.

 

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie! Liczba miejsc jest ograniczona.

Zapraszamy na szkolenie!

 

 

 

 

 


3 pażdziernika 2013 r.


 

Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:    


1. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

- termin składania wniosków: 21 października - 4 listopada 2013 r.

- limit dostępnych środków: 500 000 zł.

- minimalne wymagania: uzyskanie przez operację minimum 11 punktów w ramach oceny operacji
wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

2. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

- termin składania wniosków: 21 października - 4 listopada 2013 r.

- limit dostępnych środków: 100 000 zł.

- minimalne wymagania: uzyskanie przez operację minimum 11 punktów w ramach oceny operacji
wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

3. Operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

- termin składania wniosków: 21 października - 4 listopada 2013 r.

- limit dostępnych środków: 100 000 zł.

- minimalne wymagania: uzyskanie przez operację minimum 11 punktów w ramach oceny operacji
wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać  bezpośrednio w biurze LGD „Dwa Mosty”
w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „Dwa Mosty”  i na stronie internetowej www.dwamosty.pl, a także:

- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl, w przypadku operacji, o których mowa w pkt 2 i 3,

- na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego:www.prow.umww.pl,

Dodatkowo informacji udzielają:

Beata Kozikowska

Sekretarz biura LGD „Dwa Mosty”

tel. 603 255 060


 Reszta dokumentów  dostępna w zakładce "Nabory wniosków".


„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”


30 lipca 2013 r.


 Blisko 3000 osób brało udział w zakończonym właśnie Projekcie Współpracy  o akronimie Powstanie Styczniowe Możesz Ocalić Od Zapomnienia (PS.MOOZ) finansowanym w ramach PROW na lata 2007-2013. Całość zakończonego właśnie projektu obejmowała szereg działań.

Elementem trwałym projektu są tablice pamiątkowe umieszczone w miejscach potyczek oraz mogił powstańczych z 1863 r. Zawierają one unikalne zdjęcia oraz niepowtarzalne, historyczne opisy wydarzeń. Autorem wszystkich opracowań historycznych jest Pan Maciej Grzeszczak, który ostatnie kilka lat poświęcił na zbadanie oraz opracowywanie informacji na temat przebiegu Powstania Styczniowego na obszarze Wielkopolski Wschodniej. Ponadto w ramach projektu zrekonstruowano tablice pamiątkowe i symbole umieszczone na pomniku Powstańców w miejscowości Ignacewo. Pomnik upamiętnia jedną z najkrwawszych bitew Powstania, która 8 maja 1863 roku zakończyła się klęską powstańców (zginęło ponad 180 osób po stronie polskiej). Bitwa o znaczeniu ogólnopaństwowym została uwieńczona na płótnie przez samego mistrza Juliusza Kossaka.

Projektowi towarzyszyły konkursy historyczne przeprowadzone w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach w miejscowościach objętych współpracą. Dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom za tak liczne uczestnictwo oraz merytoryczne przygotowanie. Dzieci i młodzież zostali nagrodzeni licznymi nagrodami. Oceniana była przede wszystkim wiedza, ale i zaangażowanie młodych patriotów.

W dniu 9 czerwca 2013 r. odbył się rajd rowerowy Śladami Mogił Powstańczych, start rajdu miał miejsce spod Urzędów Miast i Gmin takich miejscowości jak.: Kazimierz Biskupi, Skulsk, Kleczew, Wilczyn, Ślesin, Ostrowite. Punktem docelowym był pomnik we wspomnianym wyżej Ignacewie. Cykliści mieli okazję uczestniczyć w ogromnym przedsięwzięciu historycznym polegającym na rekonstrukcji Bitwy pod Ignacewem. W rekonstrukcji brało udział ponad 150 statystów, którzy wiernie oddali charakter wydarzenia sprzed 150 lat. Na zakończenie wszyscy zwolennicy aktywnej formy wypoczynku zostali poczęstowani grochówką i kuchnią  powstańczą.

W ramach projektu zorganizowana została w dniu 18 maja 2013 r. tzw. „Noc Muzeów” w miejscowości Budzisław Kościelny, gdzie znajduje się umieszczone w starym wiatraku i budynkach bezpośrednio sąsiadujących muzeum, w którym działa Filia Biblioteczna i Izba Pamięci Młynarstwa i Rolnictwa. Podczas tej uroczystości zostały odczytane przez osoby zaproszone Pamiętniki Powstańcze. Całość zakończyło wyświetlenie kultowego filmu „Szwadron” w reżyserii Juliusza Machulskiego. Uroczystość przyciągnęła wielu pasjonatów historii.

Ostatnimi elementami projektu są dwie publikacje poświęcone 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Jest to mapa rowerowa z wyznaczonym szlakiem rowerowym przebiegającym przez miejscowości, gdzie miały miejsce potyczki, bitwy lub znajdują się mogiły powstańcze. Miejsca te oznaczone zostały tablicami informującymi o historycznych wydarzeniach oraz oznaczone na interaktywnej mapie na stronach WWW.

Celem projektu była też promocja lokalnych dziejów poprzez popularyzację i przypomnienie zapomnianego epizodu z roku 1863 mającego miejsce na terenie objętym realizacją przez obie Lokalne Grupy Działania. Projekt polegał na odszukaniu zapomnianych źródeł oraz pozyskanie dodatkowych informacji o powstaniu styczniowym, które znalazły uwiecznienie w publikacji pt: „Przewodnik turystyczny śladami mogił powstańczych”. Ww. publikacje będą ogólnie dostępne i bezpłatnie rozpowszechniane przez LGD „Dwa Mosty” oraz „Między Ludźmi i Jeziorami”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przedsięwzięcie i trwale nad nim pracującym. Wprzekonaniu twórców projektu wszystkie podjęte działania pozwoliły utrwalić w świadomości mieszkańców obszaru objętego projektem współpracy  wydarzenia dotychczas praktycznie nieznane. Mamy nadzieję, że nasz projekt będzie stanowił wzór do naśladowania, pobudzał kreatywność oraz kształtował wzorce przy realizacji kolejnych zadań.

 

 

                                                                                                           

       Z podziękowaniami

                                                                                                      

   LGD „Między Ludźmi i Jeziorami”

                                                                                                                    

          Oraz

                                                                                                              

      LGD „Dwa Mosty”

 


5 czerwca 2013 r.

Przedstawiamy do publicznej wiadomości wyniki naboru na tzw."Małe Projekty".

Informujemy, ze w ramach naboru zostały złożone dwa wnioski. Wnioski wpisały się w LSR i otrzymały odpowiednią (pokazaną w tabeli poniżej) punktacją.

 

 

Lista operacji wybranych do finansowania  w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” tj. operacjom, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013

Nabór trwający od 04.06.2013 – 18.06.2013 r. Kwota wolnych środków : 78 000

 

Lp

 

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

Ochotnicza Straż Pożarna

ul. XXX-lecia PRL 34, 62-561 Ślesin

1/MP/2013

068704343

Zakup pontonu ratowniczego oraz wyszkolenie grupy ratowników WOPR w celach podniesienia oferty turystycznej obszaru LSR

50 000

Operacja zgodna z LSR

20,8

2.

Aleksandra Bronisława Waleriańczyk

Piotrkowice 22 B, 62-561 Ślesin

2/MP/2013

065646966

Zainstalowanie kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na obiekcie agroturystycznym

24 880,00

Operacja zgodna z LSR

16


Ślesin, dn. 05.07.2013 r.                                                                                                                                                    

 


25 czerwca 2013 r.


GŁOSUJEMY !!!

 

Ślesin w finale konkursu - 
"Europa to my. Pokaż jak Fundusze Europejskie zmieniły Twoje miejsce"Z ogromną przyjemnością i nieukrywaną dumą informujemy, że Przystań Wodna w Ślesinie znalazła się w w pierwszej 10 konkursu:"Europa to my. Pokaż jak Fundusze Europejskie zmieniły Twoje miejsce"Teraz wszystko w Waszych rękach. Jeżeli chcecie aby 31 sierpnia do Ślesina zawitali: Pectus, Andrzej Krzywy, Mezo, Blue Cafe wraz z Telewizją Polską i Radiem ZET - zagłosuj na nas tutaj:http://europatomy.pl/zgloszenie.php?id=1

 

19 czerwca 2013r.

Niniejszym podajemy do publicznej wiadomości, że dnia 5 lipca 2013r. o godz. 14:00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD w sprawie oceny wniosków złożonych przez beneficjentów w okresie naborów. 


21 maja 2013r.

W imieniu Zarządu zapraszam na Nadzwyczajne Walne Zebranie

 Towarzystwa Społeczno – Gospodarczego „Dwa Mosty”

 

Termin zebrania: 4 czerwca 2013r. (wtorek) godz. 17:00

Miejsce zebrania: sala konferencyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15

 

 

Z poważaniem

Zarząd LGD "Dwa Mosty"


20 maja 2013r.

 

 

Dyrektor Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

 w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek

 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 

Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty”

 

 

 

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na: 

 

Operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tzw. „MAŁYCH PROJEKTÓW”:

 

- termin składania wniosków: 4 czerwca 2013 - 18 czerwca 2013 r.

 

- limit dostępnych środków: 78 000 zł.

 

- minimalne wymagania: uzyskanie przez operację minimum 11 punktów w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać  bezpośrednio w biurze LGD „Dwa Mosty” w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 14.00

 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami wypełnienia, kryteria wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania (LGD) określone w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR), w tym kryteria, na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji operacji w ramach LSR, wykaz dokumentów niezbędnych do weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji określonych w LSR oraz minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD, dostępne są w biurze Stowarzyszenia „DWA MOSTY” i na stronie internetowej www.dwamosty.pl a także na stronie internetowej Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: www.prow.umww.pl.

 

Dodatkowo informacji udzielają:

 

Beata Kozikowska – Sekretarz Biura LGD „Dwa Mosty”

 

tel. 63 2704 011 wew. 49  lub 603 255 060

 

 

 

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

 

 

Reszta dokumentów  dostępna w zakładce "Nabory wniosków".

10 maja 2013 r.

 Towarzystwo Społeczno - Gospodarcze "Dwa Mosty" jako współpartner realizowanego wspólnie wraz ze Stowarzyszeniem "Między Ludźmi i Jeziorami" projektem współpracy zaprasza serdecznie mieszkańców Miasta i Gminy Ślesin do uczestnictwa w wydarzeniu historyczno - kulturalnym poświęconym 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Uroczystość odbędzie się w dniu 18 maja 2013 r. w Budzisławiu Kościelnym. Zainteresowanych proszę o przesłanie zgłoszeń. Wszelkie informacje umieszczone zostały na plakacie poniżej.


10 maja 2013 r.

 Towarzystwo Społeczno - Gospodarcze  "Dwa Mosty" zaprasza wszystkich miłośników aktywnego spędzania czasu na Rajd Rowerowy pt. "Szlakiem Powstania Styczniowego. Rajd odbędzie się 9 czerwca 2013r. Start spod Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie o godz. 11:00, uczestnicy przejadą ustaloną trasą pod pomnik w Ignacewie, gdzie odbędą się główne uroczystości związane ze  "150 rocznicą bitwy pod Ignacewem". Po rajdzie  uczestników  zapraszamy na posiłek regenerujący.
 Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rajdu oraz prosimy o dopełnienie stosownych formalności związanych z potwierdzeniem uczestnictwa. 

Regulamin Rajdu Rowerowego w ramach projektu

 

Powstanie Styczniowe. Możesz Ocalić Od Zapomnienia

 

 

 

I.         Cel rajdu:

 

 

 

- propagowanie aktywnych form wypoczynku w gronie rodzinnym oraz zdrowego trybu życia,

 

- propagowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży,

 

- propagowanie jazdy na rowerze jako formy aktywności fizycznej.

 

 

 

II. Organizator:

 

 

 

- Lokalna Grupa Działania „Dwa Mosty”

 

 

 

Współorganizatorzy:

 

- Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie

 

- Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie

 

 

 

III. Termin rajdu: 09 czerwca 2013 roku

 

 

 

IV. Trasa rajdu:

 

 

 

- godz. 11.00 start rajdu – Kościelna 15, Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie – mapa trasy w załączeniu.

 

 

 

V. Zgłoszenia:

 

 

 

- „Dwa Mosty”, 63 274 011 wew. 49  od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 14:00

 

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu 03.06.2013 roku

 

 

 

VI. Koszty uczestnictwa:

 

- dzieci i młodzież oraz dorośli – zwolnieni z opłaty wpisowej,

 

 

 

VII. Warunki uczestnictwa:

 

 

 

1. Rajd ma charakter otwarty dla wszystkich chętnych osób,

 

2. Przed rajdem należy zadbać o  stan techniczny swojego roweru.

 

3. Osoby mające ukończone 18 lat muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w rajdzie. Osoby poniżej 10 roku życia mogą wziąć udział w rajdzie jedynie pod opieką rodzica lub opiekuna.

 

4. Uczestnik zobowiązany jest wpisać się na listę startową z podaniem: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia, oraz zapoznać się z regulaminem rajdu. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do:

 

 

 

1.         Przestrzegania regulaminu rajdu oraz obowiązkowego podporządkowania się decyzjom kierownictwa rajdu.

 

2.         Posiadanie dokumentu tożsamości oraz karty rowerowej lub innego dokumentu, który jest gwarancją posiadania niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.

 

3.         Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za brak karty rowerowej przez nieletnich uczestników rajdu.

 

4.         Posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie kasku ochronnego.

 

5.         Poruszania się zgodnie z zasadami ruchu drogowego. Jadąc w kolumnie należy zachować odległość między rowerami 3-5 m, a przy zjazdach 15-30 m.

 

6.         Przy zjazdach nie należ rozpędzać roweru, nie wolno wyprzedzać. Należy kontrolować szybkość przez hamowanie.

 

7.         Podczas jazdy w kolumnie należy zachować min. 200 m odległości pomiędzy poszczególnymi grupami kolumny.

 

8.         Liczba rowerów jadących w jednej kolumnie nie może przekraczać 15.

 

9.         Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalnie jest tarasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.

 

10.       Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

 

11.       Podczas postoju nie należy tarasować drogi. Należy organizować je poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.

 

12.       Uczestnicy powinni zachować szczególną ostrożność i przestrzegać zasad ruchu drogowego, mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, ulic czy pojedynczych zabudowań

 

13.       Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia, zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek

 

14.       Nieprzestrzeganie regulaminu rajdu powoduje wykluczenie z rajdu.

 

15.       Rajd prowadzą osoby wyznaczone przez organizatora. Uczestnicy Rajdu zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Rajdu i poleceń prowadzących Rajd.

 

 

 

IX. Informacje dodatkowe:

 

 

 

1.         Rajd będzie zamykał samochód techniczny wraz z Ratownikiem Medycznym

 

2.         Rajd będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność i znać zasady ruchu drogowego.

 

3.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane przez uczestników.

 

4.         Długość trasy 10 km.

 

5.         Uczestnicy rajdu będą objęci ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

6.         Pierwszych 100 zgłoszonych uczestników otrzyma upominki..

 

7.         Wszyscy uczestnicy otrzymają posiłek:

 

- na mecie rajdu

 

 

 

X. Postanowienia końcowe

 

1.         Dane osobowe uczestników podlegają ochronie przez ustawę o ochronie danych osobowych. Organizator gromadzi dane osobowe zawodników tylko dla celów Rajdu i nie udostępnia ich osobom trzecim. Zawodnik zgłaszając się zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych do celów rajdu.

 

2.         Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody wyrządzone przez uczestników.

 

3.         Organizator nie zapewnia miejsca do przechowywania rzeczy uczestników.

 

4.         Rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

 

5.         Organizator zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian dotyczących przebiegu planowanej trasy oraz do interpretacji i zmian niniejszego Regulaminu

 

6.         Organizatorzy rajdu nie przyjmują odpowiedzialności za wypadki i szkody wynikłe w czasie rajdu, zarówno wobec uczestników jak i osób trzecich

 

 

 

 

 

O R G A N I Z A T O R Z Y

 

 

 


Lista startowa

 

Rajdu Rowerowego w ramach projektu

 

Powstanie Styczniowe. Możesz Ocalić Od Zapomnienia

 

w dniu 09.06.2013 r.

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Adres zamieszkania

 

Data urodzenia

 

Podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie uczestnika Rajdu Rowerowego w ramach projektu

 

Powstanie Styczniowe. Możesz Ocalić Od Zapomnienia

 

 

 

 

 

 

 

Ja ………………………………………………, ur. dn. …………………, 

zam. ………………….………………………………… oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej. Jednocześnie oświadczam, ze zapoznałem/am się z treścią regulaminu i wypełniłem/am formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

 

 

 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem

i organizacją rajdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej 

z rajdem.

 

 

 

 

 

Data …………………….                                 Czytelny podpis ………………………………………….………….

 

 


 

Projekt Powstanie Styczniowe. Możesz Ocalić Od Zapomnienia 

o Akronimie  PS.MOOZ współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

 

w ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, działanie 421 „Wdrażanie projektów współpracy16 kwietnia 2013 r.

LGD „Dwa Mosty”, ul. Kleczewska 15, 62- 561 Ślesin, tel. 63 27 04 011 wew. 49,

 

biuro@dwamosty.pl, www.dwamosty.pl

 

 

 

„MIĘDZY LUDŹMI I JEZIORAMI”, ul. Plac Wolności 2, 62-530 Kazimierz Biskupi, Tel. 63 240 26 03

 

leader@ludzieijeziora.pl, http://www.ludzieijeziora.pl/  

 

                                                                                                        

 

 

 

LGD Między Ludźmi i Jeziorami oraz LGD Dwa Mosty mają zaszczyt poinformować, że w ramach „Projektu współpracy” finansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013, realizowane będzie, w okresie od marca 2013 do lipca 2013, przedsięwzięcie polegające na upamiętnieniu 150 rocznicy Powstania Styczniowego. Upamiętnienie tego wydarzenia ma szczególne znaczenie dla obszaru Wielkopolski Wschodniej, na którym w 1863 r. nastąpiła eskalacja działań wojennych, których kulminacyjnym punktem była Biwa pod Ignacewem. W związku z tym Lokalne Grupy Działania postanowiły oznaczyć tablicami informacyjnymi miejsca potyczek wojennych i mogił powstańczych, znajdujących się na terenie ich funkcjonowania.

 

Projekt współpracy oprócz swojego historyczno-popularyzatorskiego wymiaru, będzie też zawierał element edukacyjny, ponieważ w ramach ww. zadania przeprowadzone zostaną konkursy historyczne związane z tematyką Powstania Styczniowego, które będą skierowane do Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Konkursy przeprowadzone zostaną zgodnie z ustalonymi Regulaminami.

 

Tegoroczna edycja zatytułowana „Noc muzeów” zostanie dodatkowo wzbogacona  wydarzeniem, które odbędzie się na trenie działania LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” w miejscowości Budzisław Kościelny. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w ww. wydarzeniu w dniu 18.05.2013r. o godz. 16:00. W ramach realizowanego projektu wyświetlony zostanie film fabularny pt. „Szwadron”, natomiast znany aktor teatralny Szymon Pawlicki przeczyta Pamiętniki Powstańcze. Towarzyszyć mu będą w tym niełatwym zadaniu Włodarze Gmin, Prezesi LGD oraz osoby związane z projektem.

 

W dniu 09.06.2013 r.  odbędzie się Rajd Rowerowy „Szlakiem Powstania Styczniowego”. Start Rajdu spod Urzędów Gmin w Skulsku, Kazimierzu Biskupim, Kleczewie, Wilczynie, Ostrowitem i Ślesinie. Punktem docelowym Rajdu będzie Pomnik w miejscowości Ignacewo, gdzie od godziny 12:00, rozpoczną się uroczystości główne związane z rocznicą Bitwy pod Ignacewem. Wszystkich zainteresowanych Rajdem zapraszamy do śledzenia naszych stron internetowych www.dwamosty.pl oraz http://www.ludzieijeziora.pl/.

 

Kulminacyjnym punktem przedsięwzięcia będą obchody Bitwy pod Ignacewem w dniu  9 czerwca 2013 r. W ramach „Projektu współpracy” Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze Dwa Mosty będzie współfinansowało odnowienie Pomnika w Ignacewie oraz ww. uroczystość związaną z tym jakże znaczącym wydarzeniem historycznym, podczas którego zaprezentowana zostanie kuchnia powstańcza.

 

Konsekwencją współpracy pomiędzy LGD „Między Ludźmi i Jeziorami” oraz LGD  Dwa Mosty będą dwie publikacje związane z 150 rocznicą Powstania Styczniowego. W ramach zaplanowanego działania wydana zostanie mapa rowerowa „Szlakiem Mogił Powstańczych”, na której zaznaczone zostaną miejsca związane z powstaniem. Mapa będzie obejmowała swym zasięgiem obszar sześciu gmin: Ślesina, Skulska, Kleczewa, Kazimierza Biskupi, Ostrowitego oraz Wilczyna. Całość podsumuje publikacja, bogato ilustrowana, wraz z informacjami o walorach przyrodniczych, turystycznych i uwarunkowaniach historycznych pt. „Przewodnik Turystyczny Śladami Mogił Powstańczych” autorstwa znanego historyka, regionalisty, publicysty i badacza p. Macieja Grzeszczaka. Zdjęcia do wszystkich publikacji wykona p. Henryk Zajfert.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych kultywowaniem tradycji oraz poszerzaniem wiedzy o naszym pochodzeniu i dziedzictwie regionalnym do licznego i aktywnego  udziału w omawianym projekcie współpracy.

 

 

 

                                    

 


16 kwietnia 2013 r.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że innowacyjne, interaktywne stoisko Województwa Wielkopolskiego – wykonane z wikliny, zdobyło I miejsce w konkursie na najciekawsze stoisko podczas V edycji Międzynarodowych Targów Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej w Kielcach (Agrotravel 2013). Podczas uroczystej Gali główną nagrodę i statuetkę Złotego Koguta odebrał z rąk Stanisława Kalemby, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Tomasz bugajski.

 

Jest to ogromny sukces współpracy samorządu województwa wielkopolskiego, Lokalnych Grup Działania ( min. Dwa Mosty) i wielkopolskich gospodarstw agroturystycznych np. Leśna Polana). Prezentacji ofert dla turystów towarzyszyły niezwykle ciekawe i inspirujące warsztaty wypieku bułek, chleba, wycinanek, robienia kwiatów z bibuły, a także różnorodne konkursy oraz regionalny poczęstunek przygotowany przez gospodarstwa agroturystyczne.

 

Ślesin reprezentowany był przez Prezesa LGD „Dwa Mosty” Urszulę Bacherę, która ubrana w ślesiński strój ludowy barwnie opowiadała o naszych tradycjach i zwyczajach, o gęsiach i gwarze ochweśnickiej. Pani Prezes dumnie towarzyszył, wspierając w działaniach  p. Bogdan Boroński, który częstował lokalnymi specjałami takimi jak obsypunka, pyrczok, kiełbasa wiejska oraz tradycyjny żur wielkopolski przybyłych na wystawę gości. Równie dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dotycząca naszych szlaków rowerowych, jezior, zabytków, terenów rekreacyjnych Ślesina i okolic przygotowana przez Beatę Kozikowską.

 

Muzycznym akcentem na stoisku Wielkopolski były występy znakomitej Kapeli z Orliczka, która przyciągnęła tłumy zwiedzających i innych wystawców.

 

Sukcesu Wielkopolski i Ślesina na targach Agrotravel 2013 nie byłoby, gdyby nie wsparcie i pomoc ze strony Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, Departamentu PROW, KSOW przy UMWW za co serdecznie dziękujemy. 

 Z okazji nadchodzących 

 

Świąt Wielkanocnych 

 

życzymy Państwu 

 

dużo zdrowia, radości, mnóstwo ciepłego wiosennego słońca, 

 

przeżycia radosnych chwil w rodzinnym gronie 

 

oraz samych sukcesów na każdy następny dzień. 

 

Niech te święta i ich nastrój wzbudzą w nas wiarę i otuchę 

 

w lepszą przyszłość wypełniając nasze domy i rodziny miłością 

 

i szczęściem. 

 


 

Zarząd i  Biuro

Stowarzyszenia „Dwa Mosty” 

 

Wielkanoc 2013            

 

 18 marca 2013 r.

 

 

Towarzystwo Społeczno – Gospodarcze „Dwa Mosty” ma zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców  Gminy Ślesin  na „Śniadanie  Wielkanocne” Uroczystość odbędzie się w dniu27 marca 2013r. o godz. 17:00 w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie

 

Program Śniadania Wielkanocnego przedstawia się następująco:

 

 

 

 1. 17:00 Przywitanie gości

   

 2. 17:10 Omówienie świąt katolickich ze szczególnym uwzględnieniem Święta Zmartwychwstania Pańskiego – p. Urszula Bachera.

   

 3. 17:30 Prezentacja zwyczajów i tradycji związanych z Wielkim Piątkiem, Święconką, Niedzielą Wielkanocną i Lanym Poniedziałkiem . Do zrealizowania tego zadania zaangażujemy widownię, będzie to miało charakter bezpośredniego oddziaływania na publiczność co niewątpliwie wzmocni efekt przekazu. Prowadząca p. Urszula Bachera.

   

 4. 18:00 Wystawa Święconek przyniesionych przez mieszkańców, omówienie zawartości koszyczków i ich znaczenia w kontekście religijnym.

   

 5. 18:30 Poczęstunek potrawami wielkanocnymi mieszkańców z terenu działania LGD „Dwa Mosty” przygotowanymi przez kuchnię MGOK-u w Ślesinie.

   

 6. 18:50 Zakończenie Śniadania, podsumowanie wydarzenia

   

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Ślesina i okolic do aktywnego uczestnictwa w ww. uroczystości.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             Z poważaniem

 

 

 

                                                                                                     Zarząd LGD „Dwa Mosty”

 

 

 

DZIAŁANIE FINANSOWANE W RAMACH PROW 2007-2013

 

11 marca 2013 r.


W imieniu Zarządu zapraszam na Walne Zebranie

 

 Towarzystwa Społeczno – Gospodarczego „Dwa Mosty”

 

 

 

Termin zebrania: 21 marca 2013r. (czwartek) godz. 19:00

 

Miejsce zebrania: sala konferencyjna w urzędzie miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15

 

 

 

 

 

Proponowana tematyka obrad:

 

1.     Przedstawienie sprawozdania z działalności LGD „Dwa Mosty” za rok 2012;

 

2.     Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich na rok 2013;

 

3.     Podjęcie Uchwały zatwierdzającej nowy harmonogram naborów na rok 2013;

 

4.     Sprawy różne, wolne głosy.

 

                                                

 

 

 

                                                                                                            Z poważaniem

 

                                                                                                  Zarząd LGD „Dwa Mosty”

 
5 marca 2013 r.

Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty” ma zaszczyt poinformować, że w dniach 5-7 kwietnia 2013 r. będzie promować gospodarstwa agroturystyczne podczas tegorocznej edycji targów AGROTRAVEL 2013. Nasze stowarzyszenie planuje przygotować we współpracy z właścicielami gospodarstw agroturystycznych na terenie działania LGD prezentację i promocję ww. działalności turystycznej, a także gotowych kompleksowych produktów regionalnych.

 

 

 

Zwracamy się z prośbą do zainteresowanych promocją gospodarstw agroturystycznych o przygotowanie materiałów promocyjnych, ulotek, interesujących ofert, które zaprezentowane zostaną podczas Międzynarodowych Targów.

 

 

 

Prosimy o zgłaszanie swoich gospodarstw do biura Towarzystwa Społeczno-Gospodarczego „Dwa Mosty” , ul. Kleczewska 15 (pałacyk, nad Biblioteką) , 62 – 561 Ślesin – osobiście

 

 lub mailowo biuro@dwamosty.pl

 

 

 

do dnia 22 marca 2013r.

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 603 255 060 lub 63 2704 011 wew. 49

 

1 października 2012r.

OGŁOSZENIE

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Dwa Mosty”

ogłasza nabór na stanowisko: pracownik biura

forma umowy: umowa o pracę

okres zatrudnienia: 01.11.2012 – 30.03.2015

wymiar czasu pracy: ½ etatu

 

wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe lub średnie (preferowane kierunki prawnicze lub administracyjne),

- znajomość obsługi komputera: Word, Exel, PowerPoint, Internet Explorer,

- doświadczenie zawodowe: - minimum 6 miesięcy

- znajomość zasad obsługi kancelaryjnej biura.

 

 

Wymagania pożądane:

- prawo jazdy kat. B + samochód

-         znajomość zagadnień wynikających z PROW 2007 – 2013 i podejścia LEADER w stopniu     pozwalającym na profesjonalną obsługę organów LGD i beneficjentów

 

Zakres obowiązków i odpowiedzialności:

1.             Wykonywanie czynności zleconych przez Zarząd Stowarzyszenia.

2.             Przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Biura Stowarzyszenia.

3.             Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych.

4.             Prowadzenie teczek akt zgodnie z ich wykazem rzeczowym oraz dobrą praktyką biurową.

5.             Obsługa kancelaryjna Biura.

6.             Przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia, Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej oraz  innych posiedzeń, spotkań, konferencji itp. organizowanych przez stowarzyszenie.

7.             Prowadzenie ewidencji uchwał Zarządu Stowarzyszenia, uchwał Rady Stowarzyszenia, uchwał Komisji Rewizyjnej i Walnego Zebrania Członków.

8.             Wykonywanie czynności związanych z obsługą PROW w zakresie działania osi IV Leader.

9.             Prowadzenie spraw związanych z techniczną realizacją projektów stanowiących przedmiot działalności Stowarzyszenia.

10.         Prowadzenie archiwum Stowarzyszenia.

11.         Gromadzenie kopii faktur, rachunków i dokumentów równoważnych.

12.         Sumienne i terminowe wykonywanie zadań w ramach pracy Biura, jak również zachowanie tajemnicy służbowej.

13.         Gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia.

14.         Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

15.         Utrzymywanie czystości biura LGD.

16.         Prowadzenie innych spraw wynikających z potrzeb funkcjonowania Biura LGD oraz wykonywanie bieżących poleceń Zarządu niewynikających z zakresu zadań i czynności, a wynikających z żywotnego interesu Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych.

17.         Na zajmowanym stanowisku pracownik ponosi odpowiedzialność służbową za terminowe oraz prawidłowe pod względem merytoryczno-formalno-prawnym załatwianie spraw i wykonywanie poleceń.

18.         Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w myśl art.211 Kodeksu Pracy oraz do dbania o czystość i higienę na stanowisku pracy.

19.         Na zajmowanym stanowisku pracownik jest podporządkowany Zarządowi Stowarzyszenia .

 

Wymagane dokumenty:

List motywacyjny.

Życiorys zawodowy (CV).

Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

Dokument potwierdzający znajomość języków obcych – fakultatywnie

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania konkursowego  danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpień 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr. 101, poz. 926 z późn. zm.)

Osoby zainteresowane oraz posiadające stosowne kwalifikacje prosimy o składanie ofert do dnia 21 października 2012r. do godz. 11:30 w biurze LGD (pałacyk)

 

 1 października 2012 r.

 

 

Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosekStowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

 

Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

 1. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”:

- termin składania wniosków: 26 października - 9 listopada 2012 r.
- limit dostępnych środków: 200 000 zł;
- minimalne wymagania: uzyskanie przez operację minimum 11 punktów w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

2. operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach tzw. „Małych projektów”:

- termin składania wniosków: 26 października - 9 listopada 2012 r.
- limit dostępnych środków: 120 000 zł.
- minimalne wymagania: uzyskanie przez operację minimum 11 punktów w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD „Dwa Mosty” w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru (formularze, kryteria wyboru operacji przez LGD, wykaz dokumentów) dostępne będą w biurze LGD „Dwa Mosty” , na stronie internetowej www.dwamosty.pl, stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

„Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiadająca za treść ogłoszenia - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego”

Dodatkowe załączniki - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  

Lokalne kryteria oceny

Karta oceny zgodności z LSR

Link do strony

Minimalne wymagania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz dokumentów

Dodatkowe załączniki - 413 "małe projekty"

Lokalne kryteria oceny

Karta oceny zgodności z LSR

Minimalne wymagania

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wykaz dokumentów 


 

 

                        

Szczegółowe informacje dotyczące naboru(formularze, kryteria wyboru operacji przez LGD, wykaz dokumentów) dostępne będą w biurze LGD „Dwa Mosty” , na stronie internetowej www.dwamosty.pl, stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAKŁADCE NABORY (W ZAKŁADCE NABORY ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ DOKUMENTY DO POBRANIA)20 września 2012 r. 

Lokalna Grupa Działania „Dwa Mosty” w Ślesinie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskiwaniem środków unijnychna szkolenie, które odbędzie się 22 września 2012 r. w godz. 8:00 – 18:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie i będzie obejmować tworzenie następujących wniosków:

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

oraz małych projektów

W czasie szkolenia będzie można zapoznać się z przepisami dotyczącymi aplikowania o środki, wymaganiami, które należy spełnić oraz możliwościami rozpoczęcia dodatkowej działalności. Dodatkowo uczestnicy będą przeszkoleni w zakresie wypełniania wniosku o dotację.

Jednocześnie informujemy, że LGD „Dwa Mosty” będzie prowadzić nabór wniosków na ww. działanie pomiędzy 26 października i 9 listopada 2012 r. Wszelkie informacje na ten temat będą dostępne na stronie internetowej LGD: www.dwamosty.pl oraz w biurze LGD, ul. Kleczewska 15, pałacyk, I piętro, od poniedziałku do piątku godz. 7.30 – 11. 30. 

3 sierpnia 2012 r. LGD "Dwa Mosty" informuje, że w dniach 8.08. 2012 - 24.08. 2012Biuro LGD będzie nieczynne z powodu urlopu pracownika. W sprawach nagłych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 607 262 716. 3 sierpnia 2012 r. Informujemy, że w związku z koniecznymi konsultacjami muzealnymi termin kolejnych warsztatów kroju i szycia strojów ludowych został przesunięty na 10 sierpnia 2012 r. Warsztaty odbywają się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie i rozpoczynają się o godzinie 16:00. Zapraszamy!4 czerwca 2012LGD "Dwa Mosty" zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty kroju i szycia strojów ludowych z okolic Ślesina, które odbędą się 15 czerwca 2012 r. Są one organizowane w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Ślesinie. Zajęcia poprowadzi doświadczony etnograf,  Andrzej Głaz, pracownik Muzeum Okręgowego w Koninie. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany z środków Starostwa Powiatowego w Koninie. 4 czerwca 2012 Niniejszym podajemy do publicznej wiadomości listę wniosków, które zostały wybrane do finansowania w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju i odpowiadają operacjom Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej.

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach  działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”  w ramach naboru trwającego od 20.04. 2012 r. do 5.05.2012 r. Kwota wolnych środków 200 000 zł

Lp.

Wnioskodawca

Adres

Nr sprawy w LGD

Nr identyfikacyjny wnioskodawcy

Nazwa działania

Wnioskowana kwota dofinansowania

Ocena zgodności operacji z LSR

Liczba punktów wg lokalnych kryteriów

1.

Aleksandra Bronisława Waleriańczyk

Piotrkowice 22 b

62-561 Ślesin

N2012/2

065646966

Utworzenie obiektu agroturystycznego na obszarze wiejskim w miejscowości Piotrkowice

 

100, 000 zł

operacja zgodna z LSR

20 punktów

2.

Katarzyna Wietrzykowska

Mikorzyn 106

62-561 Ślesin

N2012/1

067451433

Prowadzenie działalności polegającej na wynajmowaniu pokoi w ramach gospodarstwa agroturystycznego

100,000 zł

operacja zgodna z LSR

19 punktów

 


14 maja 2012 Niniejszym podajemy do publicznej wiadomości, że dnia 21 maja o godz. 16:00 w Biurze LGD odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej LGD w sprawie oceny wniosków złożonych przez beneficjentów w okresie naborów. 14 maja 2012 Wszystkich zainteresowanych dziejami Ślesina zapraszamy na bezpłatne warsztaty "Opowiadanie bajek, baśni i legend regionalnych", które odbędą się w MGOK w Ślesinie 26 maja 2012 r. w godzinach: 9:00 - 14:00. Warsztaty poprowadzi doświadczony instruktor, który wskaże, w jaki sposób opowiadać lokalne podania kreatywnie i emocjonalnie. O godz. 13:00 bajarze wystąpią przed dziecięcą publicznością. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: elwirajeglinska@gmail.com lub składać bezpośrednio w Biurze LGD. 1 kwietnia 2012 r. Pełna informacja oraz zestaw niezbędnych dokumentów w zakładce NABORY WNIOSKÓW 

Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w imieniu Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wniosek

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty”

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze „Dwa Mosty” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, tj. na:

     1.   operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:

- termin składania wniosków: 20 kwietnia 2012 r. - 5 maja 2012 r.

- limit dostępnych środków: 200 000 zł;

- minimalne wymagania: uzyskanie przez operację minimum 11 punktów w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

2.         operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

- termin składania wniosków: 20 kwietnia 2012 r. - 5 maja 2012 r.

- limit dostępnych środków: 500 000 zł.

- minimalne wymagania: uzyskanie przez operację minimum 11 punktów w ramach oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.

 

 

Miejsce i tryb składania wniosków:wnioski należy składać  bezpośrednio w biurze LGD „Dwa Mosty” w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 11.30.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru(formularze, kryteria wyboru operacji przez LGD, wykaz dokumentów) dostępne będą w biurze LGD „Dwa Mosty” , na stronie internetowej www.dwamosty.pl , stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego http://www.prow.umww.pl/ oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/ronicowanie-w-kierunku-dziaalnoci-nierolniczej.html

Pełna informacja oraz zestaw niezbędnych dokumentów w zakładce NABORY WNIOSKÓW13 marca 2012 r. Wszystkich zainteresowanych bezpłatną promocją prowadzonej działalności usługowej na potrzeby turystyki na obszarze gminy Ślesin prosimy o kontakt z biurem LGD. Zgłoszenia będą opracowane i opublikowane na stronie LGD "Dwa Mosty" oraz w informatorze turystycznym, który zostanie opublikowany przez LGD i będzie kolportowany na targach turystycznych, w organizacjach i izbach turystycznych oraz wśród osób prywatnych zainteresowanych wypoczynkiem na terenie gminy Ślesin. Mile widziane będą informacje nt. centrów konferencyjnych, ośrodków wypoczynkowych, gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów, domów noclegowych, punktów gastronomicznych oraz innych usług podnoszących walory turystyczne regionu.